Zlínský kraj podpořil naši přípravku

15.12.2020

Program MaS02-20 Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel 

Název projektu: Podpora pro fotbalovou přípravku TJ Sokol Slavkov

Žadatel: TJ Sokol Slavkov, z.s., Slavkov 114, 687 64, IČ 46956603

Dotace byla použita na nákup tréninkového sportovního vybavení pro děti z fotbalové přípravky TJ Sokol Slavkov. Konkrétně se jednalo o průběžně opotřebovávané vybavení, které je potřeba každoročně obnovovat: tréninkové míče pro děti, tréninkové figuríny, vymezovací mety a tréninkové dresy. Vybavení rozhodně zkvalitnilo tréninkový proces dětí. Dále jsme dotaci použili na úhradu pronájmu sportoviště. Konkrétně se jednalo o pronájem sportovní haly v Hluku pro fotbalový turnaj přípravek. Další část dotace byla využita na úhradu startovného na dětském turnaji Bobík Cup v Hluku, kterého se naše přípravky zúčastnily. A poslední část dotace byla využita na zlepšení plochy fotbalového hřiště, kde se v jarních měsících provedla vertikutace. Sportovní činnost dětí a mládeže je prioritní záležitostí klubu. Pořízené vybavení a realizované aktivity nám v našem snažení výrazně pomohly. Cíl projektu byl bezesporu naplněn, drobné odchylky se týkají některých původně plánovaných výdajových položek v žádosti. Položky "podpora trenérů" a "drobné opravy šaten" jsme nakonec realizovali z jiných zdrojů. Z dotace ZK jsme realizovali položky: "tréninkové vybavení", "pronájem sportovišť, startovné na turnajích", "údržba sportoviště".

Děkujeme Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na tento projekt.

Dotace Zlínského kraje 21.000,- Kč, vlastní prostředky 14.236,- Kč.