Začínáme znovu trénovat

11.05.2020

Oznamujeme všem hráčům a rodičům, že od pátku 15.5. začínáme znovu organizovaně trénovat. Mladší i starší přípravka trénuje každé úterý a pátek v čase od 16:30 do 18:00 hod. na fotbalovém hřišti ve Slavkově. Tréninky školičky rozběhneme později (rodiče budeme informovat). Upozorňujeme, že nebudou k dispozici vnitřní prostory (šatny).
Už se na vás moc těšíme - trenéři FKJ.

Pravidla chování na hřišti:

  1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
  2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská utkání.
  3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
  4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
  5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
  6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
  7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
  8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
  9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
  10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.