Opatření proti COVID-19 (od 14.10.2020)

13.10.2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59

FK Javořina do odvolání ruší tréninky a utkání všech družstev. 

Děkujeme za pochopení.