Zlínský kraj poskytl dotaci pro FKJ

10.04.2019

V rámci programu MaS02-19 Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel jsme s naší projektovou žádostí byli úspěšní. Na realizaci projektu "Vybavení pro fotbalovou přípravku" nám Zlínský kraj schválil poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 17.000,- Kč. Získané prostředky využijeme na nákup tréninkových minibranek (1 x 1,5 m) a pořízení nových dresů pro mladší i starší přípravku. Finanční podpory ze strany Zlínského kraje si velmi vážíme a děkujeme za podporu.

Projekt "Vybavení pro fotbalovou přípravku" je spolufinancován Zlínským krajem.