Zlínský kraj podpořil naši přípravku

04.01.2023

Program MaS02-22 Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel (Zlínský kraj)

Název projektu: Podpora pro fotbalovou přípravku TJ Sokol Slavkov

Registrační číslo: MaS02-22/062

Žadatel: TJ Sokol Slavkov, z.s., Slavkov 114, 687 64, IČ 46956603

Dotace byla použita na nákup tréninkového sportovního vybavení pro děti z fotbalové přípravky TJ Sokol Slavkov. Konkrétně jsme pořídili tréninkové míče, kužely, překážky, rozlišovací trička

a další pomůcky pro děti. Také jsme pořídili pro děti zápasové dresy. Část dotace jsme použili na úhradu pronájmu sportovišť (konkrétně v zimní části sezóny pronájem sportovní haly) a také jsme podpořili finančně jednoho z trenérů, který má na starosti přímou práci s dětmi. Cíl projektu byl naplněn, drobné odchylky se týkají některých původně plánovaných položek v žádosti. Položky "vzdělávání trenérů" a "drobné opravy šaten" byly realizovány z jiných zdrojů.

Děkujeme Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na tento projekt.

Dotace Zlínského kraje 43.000,- Kč • vlastní prostředky 28.795,- Kč.