Létající trenéři v FKJ

01.07.2019

V úterý 11. června vedli trénink přípravky FKJ zkušení trenéři mládeže z fotbalového svazu. Ondřej Machala a Radovan Budín předvedli vzorový trénink a představili zásadní směry, kterými by se měly děti a trenéři ve fotbale ubírat. Součástí akce byla i diskuze s trenéry FKJ, kterým předávali zajímavé metodické informace a náměty. A co by tedy měl trénink přípravek především obsahovat? Určitě cvičení na individuální činnosti s míčem, zábavná silově-rychlostně-obratnostní cvičení a pohybové hry, fotbalové hry a cvičení jeden proti jednomu, fotbal dvojic až pětic, poziční hry apod. Ukázkový trénink byl zpestřením nejen pro děti, ale hlavně zdrojem inspirace pro trenéry. Velké poděkování z FKJ letí Ondrovi a Radovanovi, za skvělou spolupráci a hlavně předané odborné informace.